Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Burchtkamp

159ha

Dit gebied van het Flevo-landschap, is rijk aan vogelsoorten en een groeiplaats voor diverse beplanting. Vogelsoorten zijn o.a. de kiekendief, Dodaar, kwartelkoning,
oeverzwaluw, snor, baardman en ooievaar. Mogelijkheden voor excursies op
aanvraag (gebied is niet vrij toegankelijk).

< Ga terug