Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

De Stuifketel

De Stuifketel is een onderdeel van het Knargebied.
Het is een kleine zandopduiking begrensd door een heldere poel.
Het stuifzand herbergt door de bijzondere groei-omstandigheden plantensoorten
als fraai duizendguldenkruid en andere natte duinvallei-soorten.

< Ga terug