Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Gorzenveld

29ha

Voormalig rietproefveld van het Flevo-landschap. Door experimenten met rietbeheer is een aantrekkelijk gebied voor moerasvogels ontstaan. Vogelsoorten zoals de kleine karekiet,rietgors, blauwborst, baardmannetje, roerdomp en bruine kiekendief. Een bijzondere plant is moerasandijvie. Paarden begrazen het terrein tussen moeras en poelen. Niet vrij toegankelijk. De wandelroute Zuidlob gaat langs het gebied heen.

< Ga terug