Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Knarweg

Aan de Knarweg van het Flevo-landschap, bevindt zich deze bijzondere laanbeplanting. In elk deel van de polder is één boomsoort gebruikt als laanboom. In het centrum bevindt
zich de populier, in oost de es en in noord de iep. Door de Iepenziekte zijn
veel iepen vervangen door o.a zomereik. Veel vleermuizen.

< Ga terug