Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Larservaartbos en Larserringweg

176 ha

Het Larservaartbos en de Larserringweg vormen de ecologische verbinding tussen de bossen rond Lelystad en de bossen langs de Randmeren. De gebieden zijn van het Flevo-landschap. Er staan aangeplante groepen populier, es, esdoorn eik en beuk. Vogels die in dit gebied voorkomen zijn: de houtsnip, appelvink, boomkruiper, grote bonte specht, glanskop en grauwe vliegenvanger. Veel insecten en amfibieën en ook zoogdieren als de
bever. Door dit gebied lopen wandel- en fietspaden en een route.

< Ga terug