Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Lepelaarplassen

500ha

Natuurreservaat van het Flevo-landschap. Voormalig Zandwinputten die met klei zijn dichtgeslibt. Rijk aan vogels zoals lepelaars, kievit, reigers, tureluur, grutto, graspieper,
aalscholvers, roerdomp en eenden. Vegetatie zoals rode ogentroost, pinksterbloem, goudknopje, duizend guldenkruid, moeraszuring en grote waterweegbree. Wandelpaden,  fiets en wandelroutes, observatiehutten (de Lepelaar, de Kiekendief en de Oeverloper). Het gebied is niet vrij toegankelijk. Vanuit de 3 observatiehutten zijn het gebied en de
vogels goed te zien. Bezoekerscentrum De Trekvogel: Rugzakroutes en excursies. Horecagelegenheid in de buurt.

Fiets de windmolenroute: kaart fietsroute 3 toelichting route 3

< Ga terug