Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Oostvaardersplassen

6000ha

In de Oostvaardersplassen van Staatsbosbeheer, is het
alsof de tijd heeft stilgestaan. Hier lopen vossen, reeën,  heckrunderen, konikpaarden en edelherten in het wild.  Vogels als de lepelaar, aalscholver en de zeearend. Gedeeltelijk vrij toegankelijk. Wandelroutes, fietsroutes, 20 observatiehutten en observatie heuvels en schermen. ’s Winters: schaatsen op de Oostvaardersplassen. Mogelijkheid voor excursies in het gedeelte dat niet vrij toegankelijk is.
Online: volg de vos en een
maandelijks videoblog.

< Ga terug