Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Toppad Urk

33 ha

Het Toppad Urk was het eerste Staatsnatuurmonument in Flevoland. Het gebied wordt
beheerd door het Flevo-landschap. Het bestaat uit een oud en een nieuw deel en de flora en fauna is divers. Er groeit galigaan, kamvaren, addertong, rietorchis en duizendguldenkruid. Er broeden bijzondere vogels als de snor, slobeend, kneu, nachtegaal, kleine karekiet, fitis, rietgors, bruine kiekendieven en dodaars. Op verzoek worden excursies gehouden in het gebied. Laarzen mee. (Niet vrij toegankelijk, excursies op aanvraag)

< Ga terug