Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Windvaanbosje

1,2ha

Het Windvaanbosje van het Flevo-landschap, ligt achter het kunstwerk De Windvaan. Trekkende vogels wachten er voor hun oversteek over het Ketelmeer. Veel verschillende
soorten vogels zoals de roodkeelpieper, kuifaalscholver, lachstern en visarend.
De Windvaan is in 1993 gemaakt naar ontwerp van Frank Bolink en Gerard
Koopman. Laarzen mee.

< Ga terug