Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Aanmelden: [email protected]
Datum en tijd: di 11 oktober, 9.30 – 11.00 u
Locatie: Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad
Tips: Een week van te voren ontvang je nog praktische informatie over je deelname. 
Maximum aantal deelnemers: 20 deelnemers
Verhinderd? Meld je af via
[email protected]

Workshop Natuurinclusief Flevoland

Op dinsdag 11 oktober 2022 organiseert de provincie Flevoland een workshop over Natuurinclusief Flevoland en hoe we daar als provincie samen met bedrijven, instellingen en burgers vorm aan geven. Een natuurinclusieve samenleving is op de lange termijn (2050) het doel. In deze samenleving zijn de natuurwaarden vergroot (zowel in als buiten natuurgebieden) en wordt de positieve kracht van natuur benut. Burgers en maatschappelijke partner spelen een belangrijke rol bij het beschermen en bevorderen van de natuur en biodiversiteit. Hoe? Dat willen we graag tijdens de workshop met u ontdekken.

De provincie Flevoland is ook zelf bezig om haar beleid natuurinclusief te maken. Zij heeft hiervoor het ‘Inspiratiedocument Flevoland natuurinclusief’ gemaakt. Vooraf aan de workshop geeft zij een toelichting daarop.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligers van alle groene organisaties. Ben je geïnteresseerd? Dan ben je van harte uitgenodigd! En als je denkt dat deze bijeenkomst ook voor een kennis van jou interessant is, neem deze dan mee.

MooiFlevoland © 2022

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl