Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Aanmelden: [email protected]
Datum en tijd: di 11 oktober, 9.30 – 11.00 u
Locatie: Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad
Tips: Een week van te voren ontvang je nog praktische informatie over je deelname. 
Maximum aantal deelnemers: 20 deelnemers
Verhinderd? Meld je af via
[email protected]

Workshop Natuurinclusief Flevoland

Op dinsdag 11 oktober 2022 organiseert de provincie Flevoland een workshop over Natuurinclusief Flevoland en hoe we daar als provincie samen met bedrijven, instellingen en burgers vorm aan geven. Een natuurinclusieve samenleving is op de lange termijn (2050) het doel. In deze samenleving zijn de natuurwaarden vergroot (zowel in als buiten natuurgebieden) en wordt de positieve kracht van natuur benut. Burgers en maatschappelijke partner spelen een belangrijke rol bij het beschermen en bevorderen van de natuur en biodiversiteit. Hoe? Dat willen we graag tijdens de workshop met u ontdekken.

De provincie Flevoland is ook zelf bezig om haar beleid natuurinclusief te maken. Zij heeft hiervoor het ‘Inspiratiedocument Flevoland natuurinclusief’ gemaakt. Vooraf aan de workshop geeft zij een toelichting daarop.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligers van alle groene organisaties. Ben je geïnteresseerd? Dan ben je van harte uitgenodigd! En als je denkt dat deze bijeenkomst ook voor een kennis van jou interessant is, neem deze dan mee.

Extra informatie

Inmiddels is duidelijk hoe de workshop Flevoland natuurinclusief eruit komt te zien. We beginnen met een korte toelichting over het onderwerp natuurinclusief (wat is het en wat doen we). Daarna gaan we samen aan de slag om een stukje wijk in Lelystad natuurinclusiever te maken, ter plekke in beeld gebracht door landschappelijk ontwerper Ronald van Bommel (Plan 34). Daarbij horen we graag op welke manier we in de toekomst samen met jullie naar een natuurinclusief Flevoland toe kunnen werken.

Mocht je nog willen opgeven, de workshop vindt plaats op het provinciehuis (Visarenddreef 1 in Lelystad). Er zijn nog enkele plekken vrij.MooiFlevoland © 2024

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl