Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

1 november 2019


De Grote Trap: van Almere tot Zeewolde in vijfduizend omwentelingen

Prachtige fietsroute door nieuw Flevolands natuurgebied

Eind oktober is de Grote Trap officieel geopend. Dit Flevolandse natuurgebied is een ecologische verbindingszone door het centrale open middengebied van Zuid-Flevoland tussen Horsterwold en Oostvaardersplassen. Voor de ontwikkeling van natuurgebied De Grote Trap zijn Het Flevo-landschap, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland een samenwerking aangegaan. De natuurstrook is ruim tien kilometer lang en honderd meter breed: afgerond zijn er een kleine vijfduizend omwentelingen van een fietswiel nodig om de afstand te overbruggen.
De nieuwe, recreatieve fietsroute (de Grote Trap is er voor de serieuze doortrapper) door het gebied is dan ook de onbetwiste highlight van het gebied. Het pad heeft prima zicht op natuurvriendelijke oevers langs tochten en nevengeulen. De waterpartijen zijn geschikt als leefgebied voor otters en bevers. Het blauwborstje en verschillende soorten kiekendieven voelen zich in zo’n omgeving ook prima thuis, dus goedgemutste fietsers zullen deze vogelsoorten dan ook vanuit hun ooghoeken kunnen spotten. Dit nieuwe pad is dan ook een welkome aanvulling op de bestaande Flevolandse fietsroutes en de verwachting is dat vanaf komend voorjaar de niet per definitie onomstreden MAMIL hier volop in het wild te bewonderen zal zijn.

De Flevolandse Fietsersbond is blij met het nieuwe fietspad.
“De Grote Trap ziet er mooi uit en het is een prachtige, recreatieve route die dwars door de natuur gaat,” zegt Ton ten Brinke, coördinator van de onderafdeling Lelystad. “Als fietsersbond zien wij natuurlijk graag een toename van het aantal fietspaden én verbetering van de verbindingswegen. Verschillende statenleden hebben aangegeven nadrukkelijk meer aandacht voor langzaam verkeer vrij te maken. Er wordt inmiddels ook serieus gesproken over een snelfietsroute tussen Lelystad en Amsterdam.”
Ligt er niet ook al zo’n snelfietsroute tussen het treinstation en vliegveld van Lelystad?
“Op zich wel,” bevestigt Ton ten Brinke. “Al heet die niet officieel zo omdat de route anders aan extra voorwaarden en eisen moet voldoen. We zijn blij dat er aan de fietser wordt gedacht, maar wat ons betreft mogen daar nog wel een paar schepjes bovenop. Want behalve dit recreatieve pad, zijn er geen woon-werk-verbindingen voor fietsers vanuit Almere en Lelystad naar Zeewolde toe, bijvoorbeeld. En de route tussen Lelystad en Almere is ook vrij smal, zeker als de beplanting eromheen een groeispurt heeft gehad.”

In hoeverre wordt er in Flevoland gefietst? Dat verschilt enorm. Volgens een studie naar fietsverplaatsingen in Flevoland uit 2010 blijkt dat er in Flevoland gemiddeld minder wordt gefietst dan in andere provincies, maar verschilt dat per gemeente ook weer.
“Dat heeft te maken met de afstanden,” legt Ton uit. “Je ziet dat er in de Noordoostpolder meer gefietst wordt omdat daar de dorpen zijn. Dan kun je toch even ergens stoppen voor een kopje koffie. In Oostelijk Flevoland worden de afstanden groter en in het Zuiden helemaal. Dan zie je toch dat mensen vooral binnen de gemeente blijven fietsen.”
Zijn fietspaden nog wel van deze tijd?
“Absoluut! Mensen fietsen nog steeds graag,” zegt Ton meteen. “Fietsen heeft toekomst. Dat zie je ook terug in de ontwikkeling van e-bikes, speed pedelecs en snelle ligfietsen. Wij proberen de provincie, de gemeentes en de beheerders van natuurgebieden te stimuleren om serieus goed te kijken naar wat de fietspaden nodig hebben: voor nu én voor de toekomst. Experts zeggen, bijvoorbeeld, al een tijdje dat de fietspaden breder moeten worden. Maar dat dringt nog niet goed door bij de beleidsmakers. Als gebruikers van de paden, zeg maar de jongens en meisjes van de straat, hebben we soms ook wel het gevoel dat we niet goed genoeg gehoord worden.”

De fietspaden hebben aandacht nodig, die boodschap is duidelijk. Maar dat staat natuurlijk los van de Grote Trap. Bent u daar volgend voorjaar te vinden?
“Volgend voorjaar? Vandaag nog!” zegt Ton stellig. “Als ik er zo over praat, krijg ik meteen zin om op mijn fiets te stappen. Maar ik wacht nog even tot het eind van de dag. Want als de zon onder gaat, is de route op zijn mooist. Er staan heel bijzondere bomen die prachtig afspiegelen tegen een ondergaande zon. Weet je wat? Ik zal daar vanavond een foto van nemen en die nog even na sturen.”

Bent u een fietser en wilt u zich hard maken voor meer faciliteiten? Dan kunt u lid worden van de Flevolandse Fietsersbond. Alle contactpersonen en overige informatie vindt u op de website. Mocht u nu zelf een kijkje gaan nemen en schiet u een prachtig plaatje? Tag ons via via Instagram of plaats uw foto vergezeld van de hashtag #MooiFlevoland.

    Deel deze pagina

< Ga terug

MooiFlevoland © 2022

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl