Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

De Gelderse Hout

De Gelderse Hout maakt deel uit van de groengordel rondom Lelystad en wordt voor een groot deel beheerd door Staatsbosbeheer. Dit bos grenst aan het Woldbos, het Oostrandbos en de ecozone langs de Lage Vaart. De oppervlakte bedraagt 170 hectare met bijna 70% bos en 20% speelweiden, wandel- en fietspaden en volkstuinen. Slechts een paar paden leiden naar een parkeergelegenheid.

De aanleg van dit stadsbos startte in het najaar van 1967. Het bos groeit op zavel- en kleigronden en herbergt veel boomsoorten. Er staan onder meer populieren, wilgen, iepen, essen, esdoorns, eiken, beuken, elzen, berken en enkele soorten naaldbomen. De rijke ondergroei van onder andere hazelaar, veldesdoorn, kers, kornoelje, meidoorn en vlier zorgt voor beschutting, voedsel en nestelgelegenheid voor de vogels.

< Ga terug