Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

De Gesteentetuin

Het bezoekerscentrum De Gesteentetuin wordt beheerd door Het Flevo-landschap. De geëxposeerde zwerfkeien zijn in de Noordoostpolder gevonden en stammen uit de laatste ijstijd. De keien hebben eeuwenlang onder water gelegen, maar dankzij de drooglegging van de polder kwamen ze weer boven water. Het Natuurpad door het Schokkerbos leidt er naar toe. Vanaf het bezoekerscentrum start de informatieve wandeling ´van gletsjer tot bosgrond´ die in het centrum wordt verduidelijkt.

< Ga terug