Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

De Stuifketel

De Stuifketel is een onderdeel van het Knarbos, beheerd door Het Flevo-landschap.
Het is een kleine zandopduiking begrensd door een heldere poel. Het stuifzand herbergt door de bijzondere groei-omstandigheden plantensoorten als fraai duizendguldenkruid en andere natte duinvallei-soorten.

 

< Ga terug