Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Fluitbos

Ingeklemd tussen de kassen van Almere de Vaart en de natte graslanden van de Oostvaardersplassen ligt een smalle strook bos. Dat bos is ingelijfd bij de Oostvaardersplassen en dat is goed te zien want vooral de edelherten hebben zich flink tegoed gedaan aan de bast van de bomen. Of het bos de jaarlijks weerkerende bastvraat zal weten te overleven, blijft vooralsnog een open vraag.

< Ga terug