Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Gorzenveld

Voormalig rietproefveld van het Flevo-landschap. Het gebied beslaat 29ha. Door experimenten met rietbeheer is een aantrekkelijk gebied voor moerasvogels ontstaan. Vogelsoorten zoals de kleine karekiet, rietgors, blauwborst, baardmannetje, roerdomp en bruine kiekendief zijn er graag te vinden. Een bijzondere plant is moerasandijvie. Paarden begrazen het terrein tussen moeras en poelen. Het gebied is niet vrij toegankelijk. De wandelroute Zuidlob gaat langs het gebied heen, vogelobservatie is goed mogelijk vanaf het Priempad.

< Ga terug