Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Knardijk

De Knardijk is als verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Harderbroek enkele jaren geleden aanzienlijk veranderd. De tochten ter weerszijden hebben natuurvriendelijke oevers gekregen en onderlangs zijn stroken beplant met diverse struiken. Het gras op de dijk wordt nu alleen nog begraasd met schapen. Langzamerhand wordt het een belangrijke verbindingsweg voor dier en plant, en dat moet ook wel want de Knardijk is aangewezen als Ecologische Verbindingszone. U kunt hier heerlijk fietsen en wandelen.

< Ga terug