Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Kromslootpark

Het Kromslootpark is onderdeel van wat “de natte as” wordt genoemd (zie Natuurnetwerk Nederland) en daarmee, regionaal gezien, een belangrijke stapsteen voor soorten die van het oude land naar de Flevopolder trekken. Het aaneengesloten gebied van ca. 150 ha is een kerngebied voor natuur van moeras met riet, ruigte en open water. In 1975 is het bos aangeplant en het moeras heeft zich vanaf 1979 kunnen ontwikkelen. Vanwege de hoge amfibieënstand is het Kromslootpark gaan behoren tot het foerageergebied van de bijzondere purperreigers uit het Gooi. Ook zijn prachtige vogels als de rietzanger en de watersnip, vooral bekend van de ouderwetse “meier”, in het Kromslootpark te spotten. Ook is de gevlekte witsnuitlibel aangetroffen in het gebied.

Eind 2019, begin 2020 is het Kromslootpark grondig verbouwd. Navraag bij boswachter Charlotte Almekinders (Staatsbosbeheer) wijst uit dat de renovatie van het park ertoe moet leiden dat er nog meer eenden en watervogels in het Kromslootpark zullen intrekken. Ook hoopt de boswachter dat de kiekendief en de roerdomp intrek nemen in het prachtige gebied. De bruine kiekendief is het logo van de provincie Flevoland, dus dat zou een leuke bewoner van het natuurgebied zijn.

< Ga terug