Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Larserbos

204ha

Dit bos, van het Flevo-landschap, was oorspronkelijk bedoeld als dorpsbos. Het dorp is er nooit gekomen. Het bos bestaat uit elzenbroekbos dat geliefd is bij bevers,
bijzondere beplanting zoals heidespurrie, geelgroene zegge, moeraswolfsklauw, dwergviltkruid, duizendguldenkruid en struikheide. Vogels die hier voorkomen
zijn onder andere de bijzondere kleine bonte specht, grauwe vliegenvanger en glanskop. Door dit gebied lopen wandel en fietspaden .
Er is een picknickbankje of tafel aanwezig. Laarzen mee. In het bos staan vakantiewoningen.

Wandelroute van 7 of 5 km. Download het routekaartje van het Flevo-landschap.

< Ga terug