Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Larservaartstrook

De 10 kilometer lange Larservaartstrook ligt langs de Larservaart en is een duidelijke groencorridor. De strook verbindt Natuurpark Lelystad en het Larserbos met het Harderbos, de randmeren en de Kievitslanden.

Het bos ligt als een lappendeken over de strook verdeeld waardoor een grote mate aan ruimtelijke variatie bestaat. Door die variatie in bos en open ruimten en de relatief hoge leeftijd van de bosstroken is de broedvogelbevolking soortenrijk.

De evenwijdig aan de weg Lelystad-Harderwijk liggende strook is nog volop in ontwikkeling. Zo is er een beverplas aangelegd en plaatselijk is de oever natuurvriendelijk gemaakt.

Door de strook loopt het fietspad Lelystad-Harderwijk.

< Ga terug