Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Lepelaarplassen

De Lepelaarplassen is een natuurreservaat van het Flevo-landschap. Het bestaat uit 500 ha voormalige zandwinputten die met klei zijn dichtgeslibt. Het gebied is rijk aan vogels zoals lepelaars, kievit, reigers, tureluur, grutto, graspieper, aalscholvers, roerdomp en eenden. U vindt er vegetatie zoals rode ogentroost, pinksterbloem, goudknopje, duizend guldenkruid, moeraszuring en grote waterweegbree.

In het gebied zijn wandelpaden, fiets- en wandelroutes en maarliefst 3 observatiehutten (de Lepelaar, de Kiekendief en de Oeverloper). Het gebied is niet vrij toegankelijk. Vanuit de observatiehutten zijn het gebied en de vogels goed te zien. Bezoekerscentrum De Trekvogel: Rugzakroutes en excursies. Er is een horecagelegenheid in de buurt.

< Ga terug