Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Lepelaartochtstrook

40ha

Gebied van het Flevo-landschap bestaat uit langs waterlopen gelegen beplantingen, rietoevers, bloemrijke graspaden en poelen. Halverwege deze strook ligt het landartobject
Aardzee. Vormt een ecologische verbinding tussen de Oostvaardersplassen, de Randmeren
en het Horsterwold. Dieren: zangvogels, insecten, kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën. Wandelpaden.

< Ga terug