Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Lepelaartochtstrook

Dit gebied (40 ha) van het Flevo-landschap bestaat uit langs waterlopen gelegen beplantingen, rietoevers, bloemrijke graspaden en poelen. Halverwege deze strook ligt het landartobject Aardzee. Vormt een ecologische verbinding tussen de Oostvaardersplassen, de Randmeren en het Horsterwold. Dieren: zangvogels, insecten, kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën. U kunt hier wandelen op wandelpaden.

< Ga terug