Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Nieuwe Natuur bij Schokland

De grond ten zuiden van Schokland bevat een prehistorisch rivierduingebied, dat archeologisch belangrijk is. Deze waarde komt door bodemdaling en het huidige gebruik (landbouw) in gevaar. Om de archeologische waarden te behouden, zal dit gebied van functie moeten veranderen. Het gebied wordt daarom omgevormd naar natuur.

Het is een van de  projecten die binnen het programma Nieuwe Natuur in Flevoland gerealiseerd zullen worden. Het doel van dit project is het wegnemen van de knelpunten tussen archeologie en landbouw en het benutten van kansen voor ontwikkeling van natuur en recreatie.

Lees meer (pdf)

< Ga terug