Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Oostvaardersplassen

In de Oostvaardersplassen van Staatsbosbeheer, is het alsof de tijd heeft stilgestaan. Hier lopen vossen, reeën,  heckrunderen, konikpaarden en edelherten in het wild.  Vogels als de lepelaar, aalscholver en de zeearend. Gedeeltelijk vrij toegankelijk. Dit gebied van 6000ha heeft wandelroutes, fietsroutes, 20 observatiehutten en observatie heuvels en schermen. ’s Winters: schaatsen op de Oostvaardersplassen. Mogelijkheid voor excursies in het gedeelte dat niet vrij toegankelijk is.

< Ga terug