Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Oostvaardersplassengebied

Het Oostvaardersplassengebied is een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland en ligt ook op slechts een steenworp afstand van het stedelijk gebied van Almere en Lelystad. Het gebied trekt vele bezoekers uit binnen- en buitenland.
Staatsbosbeheer staat voor de uitdaging om de beschermde natuurwaarden van het gebied duurzaam te behouden en tegelijkertijd recht te doen aan de stijgende recreatievraag. Om zowel de natuur als de recreant de ruimte te bieden wil Staatsbosbeheer de randzones bij de Oostvaardersplassen verder ontwikkelen en uitbreiden. Er ontstaat straks een groot samenhangend gebied waar op een natuurlijke manier sprake is van zonering.

< Ga terug