Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Overijsselse Hout

De Overijsselse Hout bestaat uit ongeveer 360 ha bos en 75 ha bosweiden. In het bos groeien plantensoorten die van de vochtige duinvalleien bekend zijn zoals stijve ogentroost, echt duizendguldenkruid, gevlekte rietorchis, rietorchis en breedbladige wespenorchis en zelfs rondbladig wintergroen. Ook groeit er mannetjesvaren, stekelvaren, eikvaren, addertongvaren en zelfs het zeer zeldzame naaldvarentje!

Er is een netwerk van fietspaden, wandelpaden, ruiterroutes en er zijn bankjes, picknicksets en zelfs een wildkansel.
Het bos is flink vertakt naar alle zijden: aan de Runderweg met het Oostrandbos, aan de noordzijde aan het Visvijverbos en in het westen aan het Jagersveldbos en het Zuigerplasbos.

< Ga terug