Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Toppad Urk

Het Toppad Urk was het eerste Staatsnatuurmonument in Flevoland. Het gebied van 33ha wordt beheerd door het Flevo-landschap. Het bestaat uit een oud en een nieuw deel en de flora en fauna is divers. Er groeit galigaan, kamvaren, addertong, rietorchis en duizendguldenkruid. Er broeden bijzondere vogels als de snor, slobeend, kneu, nachtegaal, kleine karekiet, fitis, rietgors, bruine kiekendieven en dodaars. Op verzoek worden excursies gehouden in het gebied. Laarzen mee. (Niet vrij toegankelijk, excursies op aanvraag)

< Ga terug