Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Voorlanden

Flevolands smalste en langste natuurgebied. De kilometers lange en maar enkele tientalllen meters brede strook is vegetatiekundig gezien bijzonder interessant, vooral qua ontwikkeling en rijkdom aan soorten. Maar ook voor de niet deskundige zijn de Voorlanden iets bijzonders: een bijna onflevolands landschap, een mix van Veluwe, natte duinvalleien en stranden. Kortom, een fraai stukje Flevoland waarvan alleen de druk bezochte stukjes strand bij velen bekend zijn.

Zuidelijk hiervan ligt het Hulkesteinse bos en aansluitend achter de dijk strekt zich het grootste loofhoutbos van Nederland uit.

< Ga terug