Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Windvaanbosje

Het Windvaanbosje (1,2 ha) van het Flevo-landschap ligt achter het kunstwerk De Windvaan. Trekkende vogels wachten er voor hun oversteek over het Ketelmeer. Veel verschillende soorten vogels zoals de roodkeelpieper, kuifaalscholver, lachstern en visarend. De Windvaan is in 1993 gemaakt naar ontwerp van Frank Bolink en Gerard Koopman. Laarzen mee.

< Ga terug