Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

29 augustus 2019


Het Trintelzand: het grootste, nieuwe natuurgebied in aanleg

Nóg meer dierenrijkdom in het “blauwe hart van Nederland”

Bent u recentelijk over de Houtribdijk van Lelystad naar Enkhuizen gereden? Daar is nogal wat aan de hand. Sinds 2017 wordt daar het grootste, nieuwe natuurgebied van Nederland aangelegd: het Trintelzand. Met de aanleg van dit nieuwe natuurgebied wordt er in de gemeente Lelystad zo’n 532 hectare water ingeruild voor grond en moeras. Qua grootte is dat vergelijkbaar met duizend voetbalvelden.

Van oorsprong is dit nieuwe natuurgebied onderdeel van de versterking van de Houtribdijk, die ook wel Markerwaarddijk wordt genoemd. Trouwens, Lelystedelingen noemen deze dijk vaak de Enkhuizendijk terwijl deze door “Enkhuyzers”, je raadt het nooit, juist de Lelystaddijk wordt genoemd. Wel valt de gehele dijk onder het grondgebied van de gemeente Lelystad, net als het Markermeer. In plaats van traditioneel versterken en ophogen is er gekozen voor “building with nature”. Op deze manier wordt de dijk sterker, maar wordt ook de waterkwaliteit van het Markermeer en het IJsselmeer aanzienlijk versterkt. Het Trintelzand moet ervoor zorgen dat er voldaan wordt aan de “Kaderrichtlijn Water” én zorgdragen voor een toekomstbestendig ecologisch systeem.

Wat houdt dan in? Met slib en zandplaten wordt er een moerasgebied gebouwd. Dit moerasgebied zorgt er dan voor dat het IJsselmeer en Markermeer nóg aantrekkelijker worden voor waterplanten, vissen en vogels. Ecologisch sluit het Trintelzand mooi aan op de ontwikkeling van de Markerwadden. Er wordt ook al gesproken over een toekomstige ecologische samenhang tussen wat het “blauwe hart van Nederland” wordt genoemd, door dit type ontwikkelingen door te trekken naar vooroevers van Lelystad en de Oostvaardersplassen.

Let op: toegankelijkheid Trintelzand

Hoewel het Trintelzand langs de hele dijk ligt, is dit natuurgebied het meest zichtbaar vanaf het fietspad op het stuk tussen de Trintelhaven en Enkhuizen, aan de kant van het IJsselmeer.

Voor Trintelzand is een korte geasfalteerde strook aangelegd met een toegangsweg naar het gebied. Daar maakt Rijkswaterstaat gebruik van als de dijk onderhouden moet worden. De toegangsweg is afgesloten met twee hekken maar die worden keer op keer vernield. Ook worden de bordjes met de tekst ‘verboden toegang’ weggehaald.

Voor de Flevolander is dat dus een stuk verder dan de Markerwadden, die een stukje van de dijk af liggen aan de Lelystadkant worden aangelegd. Het Trintelzand is het best te beleven op de fiets, maar het is een behoorlijk eind trappen. Wie het stalen ros bestijgt, kan maar beter rekening houden met hongerklop en dorst.

Waarom is dit nou zo mooi? Nederland heeft in Europa een unieke locatie als het gaat om trekroutes van vogels die van noord naar zuid vliegen. Bijna alle trekvogels die deze lijn volgen, volgen de zogenaamde blauwe as die langs Flevoland loopt. Dat betekent dat zowel rond het IJsselmeer en het Markermeer als in de randmeren om de polders heen prachtige vogels te zien zijn. Tijdens de aanleg van het Trintelzand is er een tijdelijk uitzichtpunt om de ontwikkelingen te volgen. In de toekomst komt er een definitief uitzichtpunt van waar de te verwachten dierenrijkdom in al zijn pracht aanschouwd kan worden. Wij kunnen haast niet wachten, u ook niet?

Heeft u een mooie foto van het Trintelzand? Mail ons de foto of tag/benader ons via onze socials (Instagram, Facebook en Twitter). We voegen gráág meer beeldmateriaal toe.

    Deel deze pagina

< Ga terug

MooiFlevoland © 2024

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl