Centrum Biologische Landbouw

Het Centrum Biologische Landbouw Flevoland heeft tot doel de biologische landbouw te laten groeien. Het bevorderen van omschakeling, stimuleren van kennisoverdracht en kennisuitwisseling en ondersteunen van samenwerking op regionaal, nationaal en internationaal gebied zijn speerpunten.