IVN Almere

IVN afdeling Almere is een vereniging van vrijwilligers die activiteiten organiseert op het raakvlak van natuur, milieu, landschap en leefomgeving in Almere. Wij hebben geen gebied of gebouw in eigendom maar maken dankbaar gebruik van de ons omringende natuur. Voor de verenigingsactiviteiten kunnen wij gebruik maken van de locaties van stichting “Stad en Natuur”, vaste stek is de Schaapskooi in het Vroege Vogelbos en het natuurcentrum op stadslandgoed de Kemphaan.