Natuur- en Milieucoöperatie Rivierduingebied

De Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied is een samenwerking van voornamelijk melkveehouderijen en een aantal akkerbouwbedrijven in Flevoland ten noord-westen van Swifterbant. Uitgangspunt van de coöperatie is het behoud van toekomstperspectief voor de agrarische bedrijven.