Staatsbosbeheer

Voor natuur en voor mensen. Dat is waar Staatsbosbeheer zich voor inzet. In opdracht van de rijksoverheid beheren we 260.000 hectare natuur. Dit is een grote verantwoordelijkheid en daar zijn we trots op. We kiezen voor duurzaam beheer van natuur die meerdere functies vervult. Dat betekent dat we niet alleen aandacht hebben voor natuur maar ook voor recreatie, landschap en cultuurhistorische waarden.