Vogel- en Natuurwacht Flevoland

Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland is opgericht in 1984 met als doelstelling de vogels in zuidelijk Flevoland en daarmee alle natuurgebieden waar ze in voorkomen, te bestuderen en te beschermen. De ruim 300 donateurs, waaronder 50 actieve leden, vormen de ruggengraat van de stichting. Donateurs kunnen deelnemen aan alle door de stichting georganiseerde activiteiten zoals het houden van tellingen, ringactiviteiten, nestbescherming, lezingen en excursies. Daarnaast ontvangen donateurs driemaal per jaar het tijdschrift De Grauwe Gans, wellicht het mooiste blad van middelgrote vogelwachten in Nederland. Meerdere professionele en amateur ornithologen zijn verbonden aan de stichting. Samen met vrijwilligers, die vaak ook kennis op andere vakgebieden hebben, geven zij de grote hoeveelheid activiteiten gestalte