WMOIJ

De Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders (WMOIJ) houdt zich bezig met mycologisch onderzoek in de provincie Flevoland, bestaande uit de drie volgende gebieden: de Noordoostpolder, 0ost-Flevoland en Zuid-Flevoland. Zij doet dit o.a. door het houden van inventarisatie-excursies in werkgroepverband. Ook houden de verschillende werkgroepleden zich bezig met eigen onderzoek. De WMOIJ is een werkgroep binnen de Nederlandse Mycologische Vereniging.