Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

2 maart 2020


“Vaak kiezen beleidsmakers voor een aanpassing in de regels en niet voor het oplossen van het probleem”

De Vogelwacht en het Fonds Verbraaken

In 2019 bestond de Vogel- en Natuurwacht Flevoland vijfendertig jaar! Sinds de oprichting in 1984 streeft deze stichting het doel na om zowel de vogelstand als de stand van de natuur te beschermen, bestuderen en te verbeteren in Flevoland. Uiteraard is de bevordering van natuurbeleving en kennis over natuur ook onderdeel van de taak. Het moge duidelijk zijn: de agenda van de Vogelwacht is er een om in de gaten te houden. Want om hun doelen te bereiken, wordt er van alles georganiseerd: van lezingen, excursies en cursussen vogelherkenning en onderzoeken tot tellingen en een juridisch verweer, als dat laatste nodig is. En dit is nog maar het begin, want wie door een jaarverslag of de visie bladert, ziet nog veel meer.

“Oorspronkelijk ligt onze historie bij de vogelwerkgroep uit het Gooi,” legt voorzitter Piet Molenaar uit. “Daar kwamen de eerste leden vandaan en uiteindelijk hebben de Flevolanders die daarin zaten besloten om de vogelwacht Zuid-Flevoland op te richten.” Enkele jaren geleden is de stichting hernoemd en overgegaan op heel Flevoland. De blik is ook écht op de hele regio komen te liggen. Sindsdien is de vogelwacht bezig om óók in het Noorden van Flevoland evenementen te organiseren en zoekt de vereniging verbinding met anderen, zoals bijvoorbeeld de werkgroep roofvogels uit de Noordoostpolder. Kortom, ook voor de komende 35 jaar wordt er groei verwacht. Zij hebben nu al bijna 500 donateurs. “Uiteindelijk is ons doel om invloed uit te oefenen op wat er gebeurt binnen de natuur- en vogelwereld,” legt Piet uit. “Dat is ook hard nodig, want er zijn best wel wat bedreigingen. Wij maken ons oprecht zorgen om de laksheid die de regering heeft op het gebied van stikstof, CO2 en de klimaatverandering. Vaak kiezen beleidsmakers voor een aanpassing in de regels en niet voor het oplossen van het probleem. Daarom willen wij een vinger aan de pols houden.”

Die vinger aan de pols? Die heeft de vogelwacht inmiddels dus al 35 jaar. In het verleden wist de vereniging de NMF Flevoland en het Fonds Verbraaken ook goed te vinden: in 2017 was er een bijdrage om digitale middelen aan te schaffen ter ondersteuning van het uitvoeren van vogeltellingen. Ook in de jaren daarvoor wist men het fonds te vinden, soms voor apparatuur maar ook wel eens in verband met juridische ondersteuning. “Dit jaar was er een bijdrage vanuit het fonds voor het Vogel- en Natuurfestival,” vertelt Piet. “In KAF Almere hebben wij dat festival georganiseerd om ons jubileum te vieren en het was een groot succes. Donateurs, leden, andere bezoekers en wij als bestuur zelf: iedereen was laaiend enthousiast.” Voor het evenement was er een speciale jubileumuitgave van het tijdschrift: de Grauwe Gans. Daarin stonden allerlei interessante stukken over het verleden én het heden van de vogels en de natuur in Flevoland. Ook de lezingen en de natuurmarkt met partners en natuurorganisaties sprak tot de verbeelding. Een selectie van het beeldmateriaal van een fotowedstrijd was op hoogwaardig materiaal afgedrukt, zodat er een mooie expositie was.

Meer weten?
Houd deze club dan goed in de gaten. Via hun website, de speciale website van het festival magazine De Grauwe Gans (ook digitaal te lezen) óf de nieuwsflits. Deze natuurexperts laten regelmatig van zich horen met interessante nieuwtjes. Uiteraard kunt u ook gewoon MooiFlevoland volgen, want zowel op het kennisblog als in de agenda komen er leuke wetenswaardigheden over de Vogel- en Natuurwacht Flevoland voorbij. MooiFlevoland is ook te volgen via Instagram, Facebook en Twitter.


    Deel deze pagina

< Ga terug

MooiFlevoland © 2023

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl