Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

Nieuwe praktijkcursus ‘Selectie in eigen boerenhand’

Nieuwe praktijkcursus ‘Selectie in eigen boerenhand’

Stichting Zaadgoed organiseert in 2022 een 8-daagse praktijkcursus over instandhouding, vermeerdering en veredeling van biologische rassen en zaadgoed. De cursus is speciaal bedoeld voor tuinders, boeren en geïnteresseerden in Nederland en België. Na afloop van deze cursus hebben de deelnemers voldoende basiskennis om op het eigen bedrijf of in de eigen tuin aan de slag te gaan en zelfstandig eenvoudige, doelmatige methoden toe te passen voor instandhouding, vermeerdering of veredeling.  Opgave kan via www.zaadgoed.nl/cursussen.

 

Biologische veredeling en zaadvermeerdering

Het aantal rassen dat in de landbouw gebruikt wordt (de agrobiodiversiteit) neemt steeds verder af.  Tevens richt de veredelingssector zich steeds meer op die gewassen die commercieel interessant zijn. Daarnaast houden steeds minder boeren en tuinders  zich bezig met zaadvermeerdering en ras ontwikkeling. De handel in zaden is al voor een groot deel in handen van een paar grote multinationals. Daarmee komt de kennis van zaadvermeerdering en veredeling in steeds minder handen en verdwijnt ze uit het publiek domein. Daarom steunt Stichting Zaadgoed diverse projecten van boeren, (hobby)tuinders en kleine veredelingsbedrijven. Als meer partijen actief zijn in veredeling, kunnen meer verschillende rassen ontwikkeld en in stand gehouden worden.

Stichting Zaadgoed

Na een eerste succesvolle cursus in 2020 organiseert Stichting Zaadgoed voor de tweede maal de praktijkcursus selectie in eigen boerenhand. De cursus besteedt aandacht aan voedingskwaliteit, de relatie kwantiteit – kwaliteit, nieuwe veredelingsmethoden en nieuwe regelgeving met betrekking tot de biologische landbouw. Tevens gaat de cursus in op de markt en de consument.

Stichting Zaadgoed organiseert deze cursus om bij te dragen aan een brede basis voor duurzame veredeling. Zaadgoed heeft tot doel om biologische veredeling en zaadvermeerdering te bevorderen, verdiepen en vergroten. Dit doet ze door het ondersteunen van concrete veredelingsprojecten en rassenproeven en door het organiseren van cursussen en studiedagen voor telers en (aspirant) veredelaars.

 

8-daagse cursus in 2022

De cursus wordt gegeven op boerenbedrijven waaronder De Beersche Hoeve in Noord-Brabant, Akelei in Schriek, België en  bij De Zaderij in Noord Oost polder en heeft een prettige afwisseling tussen theorie en praktijk. Ook biedt de cursus mogelijkheden om met een eigen gewas aan de slag te gaan en zo direct de theorie toe te passen. De cursusleiding is in handen van Edwin Nuijten en Willy Douma. De cursus start op zaterdag 12 februari en eindigt op 12 november 2022. Kosten bedragen 400 Euro en het maximum aantal deelnemers is 16. Meer informatie is te vinden op de website www.zaadgoed.nl. Opgave via [email protected]

 

    Deel deze pagina

< Ga terug

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

MooiFlevoland © 2023

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl