Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen!

1 april 2020


Betrokkenheid onder de bewoners en een fonds kunnen samen heel mooie dingen neerzetten

Bultparkcomité en het Fonds Verbraaken

Het Natuurinformatiepunt Bultpark

Sinds enige jaren beschikt Natuur en Milieufederatie Flevoland over een Fonds dat als doel heeft om de lidorganisaties financieel te ondersteunen. Ieder jaar kunnen aangesloten lidorganisaties een beroep op dit Fonds doen. Het Fonds is mogelijk vanwege een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en heeft jaarlijks een bedrag van € 5.000,- beschikbaar. Gelukkig maken de leden gretig gebruik van de regeling.

Een van de stichtingen die het fonds goed weet te vinden, is Stichting Bultparkcomité. Aanvankelijk is dit comité opgericht om te protesteren tegen bouwplannen van de gemeente Lelystad (lees meer over de “origin story” in dit blog). Nadat de betrokken bewoners in het gelijk gesteld zijn, is het comité een harmonieuze samenwerking aangegaan met de gemeente en overlegt sindsdien enerzijds over gemeenteplannen en houdt anderzijds bewoners betrokken bij de staat van het park. De gemeenschappelijke deler van alle leden is de uitgesproken liefde voor Het Bultpark in Lelystad. Op de website staat dan ook de fiere slogan: “Het mooiste park van Lelystad”. Dat is nogal een uitspraak, want Lelystad is bijzonder rijk bedeeld als het aankomt op fraaie natuurgebieden en parken. In juli 2019 werd het Bultpark door de ANWB uitgeroepen tot het toppark van Flevoland dus het Bultparkcomité heeft gelijk!

Via verschillende projecten heeft het comité het park leuker en toegankelijker gemaakt. Eén daarvan is groenproject de pluktuin, waar bewoners zelf kakelverse kruiden kunnen knippen en snijden voor een het betere kokkerellen. Helaas werd dat tijdelijk niet even goed opgepakt door Lelystedelingen, maar door ingrijpen van het comité is de pluktuin weer in ere hersteld.

Hoe het comité gebruik heeft gemaakt van het fonds? Afgelopen jaar is er een bedrag toegekend voor de aankoop van inheemse en stinse bollen en knollen. Het jaar ervoor was er budget om een “Blije Bijen Border” aan te leggen. Sowieso heeft het park veel aandacht voor bijen: er worden ieder jaar bijenstroken met eenjarigen ingezaaid en er liggen drie heesterborders (lente, zomer en herfst) speciaal voor bijen en andere insecten. Ook aan vogels wordt aandacht besteed: samen met kinderen zijn er nestkasten gebouwd en door het park geplaatst, zodat de vogels zich in het Bultpark thuis kunnen voelen.

Wie de nestkasten wil zien, kan de nestkastenroute door het park lopen. Wie liever wat leest onderweg, zich tegoed doen aan de “bijzondere bomen in Lelystad”  waar 1 van de 7 routes grotendeels door het Bultpark loopt – het boekje is af te halen in de Duurzaamheidswinkel te Lelystad. Meer informatie is te vinden op het natuur-informatiepunt dat in 2016 is gefinancierd vanuit het fonds. Het natuurinformatiepunt staat naast school De Kring, vlakbij dierenweide De Knotwilg.

Kortom, als het Bultparkcomité iets aantoont, dan is het dat betrokkenheid onder de bewoners én een aantal bescheiden bijdragen uit het fonds samen heel mooie dingen kunnen neerzetten. Of het Bultpark het mooiste park van Lelystad is? Aan die vraag branden wij onze handen niet. Maar wat we wel graag zien, is dat de bewoners betrokken zijn bij én zich hardmaken voor een prettig stadspark waar ze zich thuis kunnen voelen. Daar zouden we graag meer van zien.

Meer weten over MooiFlevoland?
Op de agenda van MooiFlevoland komen regelmatig activiteiten van het comité voorbij. Wilt u meer doen? Neem dan contact op met de vereniging. Want ook al is er een vaste, harde kern: extra inzet en passie is altijd welkom. Wilt u meer weten over het reilen en zeilen van andere leuke, groene verenigingen in de regio? Hou dan het kennisblog van MooiFlevoland in de gaten en volg de portal via Instagram, Facebook of Twitter.

    Deel deze pagina

< Ga terug

MooiFlevoland © 2024

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl